سازه کناف

آشنایی مقدماتی سازه کناف سازه سقف های کنافی یکی از مهم ترین قسمت این سقف ها هستند اکثرا یا تمامی استقامت این سقف ها بستگی به سازه آنها دارد در ادامه با انواع این نوع پروفیل ها آشنا خواهیم شد. برای مستحکم ساختن این نوع سقف ها نیاز به سازه های مطمئن دارید البته نوع و